REKLAMÁCIÓK

Ha az Általad megvásárolt termék nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, jogod van reklamációval élni. Felelősek vagyunk fizikai és jogi hibáktól mentes termékek szállításáért. Kötelezettséget vállalunk, hogy ha az általunk értékesített termékekben hibát találsz, mindent megteszünk, hogy megőrizzük a bizalom szintjét, amellyel megtiszteltél bennünket.

A meg nem felelésért való felelősség alapjait az Európai Parlament és a Tanács (EU) az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2019/771 irányelve (2019. május 20.) fekteti le. (Amennyiben az alkalmazandó jog az (EU) 2019/771 irányelv rendelkezéseinél kedvezőbb védelmi szintet biztosít a Fogyasztó számára, a Kazar ezeket a rendelkezéseket fogja betartani.)

HOGYAN NYÚJTSAK BE REKLAMÁCIÓT

A jótállás jogcímen fennálló jogait gyakorló ügyfél vevő a hibás árut a Kazar költségére eljuttatni. Ha reklamációval kíván élni, és a hibás árut a mi költségünkön kívánja elküldeni, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal elektronikus levelezés útján, a customercare@kazar.com. e-mail címen. E-mail üzenetedre azonnal válaszolunk, és tájékoztatunk a reklamációs folyamat következő lépéseiről.

 

A reklamáció írásban is elküldhető a Kazar Ügyfélszolgálati Irodájába:

Kazar Group Sp. z o.o.
Customer Care
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl
Lengyelország

„Reklamáció” megjegyzéssel.

 

A reklamációs eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében célszerű a panaszban különösen a következőket feltüntetni:

 • családnév és utónév,
 • levelezési cím, illetve e-mail cím, ha a választ a reklamációra elektronikusan szeretnéd megkapni
 • a termék megvásárlásának napja,
 • a termék típusa, amelyre a reklamáció vonatkozik,
 • a hiba pontos leírása és észlelésének napja,
 • igényeid, valamint a mód, ahogyan tájékoztatást szeretnél kapni a reklamációs eljárás folyamatáról (pl. e-mail),
 • a termék megvásárlását igazoló bizonylat (ez lehet pl. a nyugta másolata, számla másolata, fizetés visszaigazolása vagy más bizonylat).

A reklamációt egy reklamációs űrlapon lehet benyújtani. A reklamációs űrlap csak egy példa, amelyet az ügyfélnek nem kell követnie, és nem kell iránymutatásként használnia.

PANASZTÉTELI ŰRLAP PDF

A REKLAMÁCIÓ ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

A reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtásától számított 14 napon belül elbíráljuk és elintézzük. A reklamáció feldolgozásának módjáról az ügyfelet a reklamációs benyújtásakor megadott módon tájékoztatjuk.

ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓK

A Hírlevél szolgáltatással és más elektronikusan nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációt elektronikus levélben lehet benyújtani a customercare@kazar.com. e-mail címre. A reklamációnak tartalmaznia kell különösen a következőket: a reklamáció tárgyát képező ügyek leírása, az Ügyfélfiók regisztrációjakor vagy a megrendelés leadásakor megadott e-mail cím, valamint az e-mail vagy postai cím, amelyre az Ügyfél választ kíván kapni a reklamációra, ha ettől eltér, valamint a reklamációra vonatkozó döntésről történő értesítés az Ügyfél által preferált módja. Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatok az Ügyfél általi megadása ajánlott, de nem kötelező. Ezért az Ügyfél a fenti adatok nélkül is benyújthat reklamációt, ami nem befolyásolja annak eredményességét.

AZ INTERNETES ÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIFOGÁSOK

Az internetes áruház működésével kapcsolatos szabálytalanságokkal kapcsolatos kifogásokat elektronikus levélben lehet benyújtani a customercare@kazar.com. e-mail címre. Ezekre legkésőbb a benyújtásuktól számított 14 napon belül válaszolunk, tájékoztatást adva különösen a szabálytalanságok tisztázása vagy megszüntetése érdekében tett intézkedésekről. Továbbá, ha a szabálytalanság tisztázása vagy megszüntetése a fent említett határidőn belül lehetetlennek vagy nehéznek bizonyul, tájékoztatást adunk a szabálytalanság tisztázására vagy megszüntetésére vonatkozó határidőről.

PEREN KÍVÜLI PANASZTÉTELI ÉS KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁSOK

A Kazar vállalja, hogy a Fogyasztókkal fennálló jogvitákat peren kívül rendezi. Ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Kazar Áruház Általános Szerződési Feltételeiben található.

REKLAMÁCIÓK

Ha az Általad megvásárolt termék nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, jogod van reklamációval élni. Felelősek vagyunk fizikai és jogi hibáktól mentes termékek szállításáért. Kötelezettséget vállalunk, hogy ha az általunk értékesített termékekben hibát találsz, mindent megteszünk, hogy megőrizzük a bizalom szintjét, amellyel megtiszteltél bennünket.

A meg nem felelésért való felelősség alapjait az Európai Parlament és a Tanács (EU) az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2019/771 irányelve (2019. május 20.) fekteti le. (Amennyiben az alkalmazandó jog az (EU) 2019/771 irányelv rendelkezéseinél kedvezőbb védelmi szintet biztosít a Fogyasztó számára, a Kazar ezeket a rendelkezéseket fogja betartani.)

HOGYAN NYÚJTSAK BE REKLAMÁCIÓT

A jótállás jogcímen fennálló jogait gyakorló ügyfél vevő a hibás árut a Kazar költségére eljuttatni. Ha reklamációval kíván élni, és a hibás árut a mi költségünkön kívánja elküldeni, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal elektronikus levelezés útján, a customercare@kazar.com. e-mail címen. E-mail üzenetedre azonnal válaszolunk, és tájékoztatunk a reklamációs folyamat következő lépéseiről.

 

A reklamáció írásban is elküldhető a Kazar Ügyfélszolgálati Irodájába:

Kazar Group Sp. z o.o.
Customer Care
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl
Lengyelország

„Reklamáció” megjegyzéssel.

 

A reklamációs eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében célszerű a panaszban különösen a következőket feltüntetni:

 • családnév és utónév,
 • levelezési cím, illetve e-mail cím, ha a választ a reklamációra elektronikusan szeretnéd megkapni
 • a termék megvásárlásának napja,
 • a termék típusa, amelyre a reklamáció vonatkozik,
 • a hiba pontos leírása és észlelésének napja,
 • igényeid, valamint a mód, ahogyan tájékoztatást szeretnél kapni a reklamációs eljárás folyamatáról (pl. e-mail),
 • a termék megvásárlását igazoló bizonylat (ez lehet pl. a nyugta másolata, számla másolata, fizetés visszaigazolása vagy más bizonylat).

A reklamációt egy reklamációs űrlapon lehet benyújtani. A reklamációs űrlap csak egy példa, amelyet az ügyfélnek nem kell követnie, és nem kell iránymutatásként használnia.

PANASZTÉTELI ŰRLAP PDF

A REKLAMÁCIÓ ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

A reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtásától számított 14 napon belül elbíráljuk és elintézzük. A reklamáció feldolgozásának módjáról az ügyfelet a reklamációs benyújtásakor megadott módon tájékoztatjuk.

ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓK

A Hírlevél szolgáltatással és más elektronikusan nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációt elektronikus levélben lehet benyújtani a customercare@kazar.com. e-mail címre. A reklamációnak tartalmaznia kell különösen a következőket: a reklamáció tárgyát képező ügyek leírása, az Ügyfélfiók regisztrációjakor vagy a megrendelés leadásakor megadott e-mail cím, valamint az e-mail vagy postai cím, amelyre az Ügyfél választ kíván kapni a reklamációra, ha ettől eltér, valamint a reklamációra vonatkozó döntésről történő értesítés az Ügyfél által preferált módja. Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatok az Ügyfél általi megadása ajánlott, de nem kötelező. Ezért az Ügyfél a fenti adatok nélkül is benyújthat reklamációt, ami nem befolyásolja annak eredményességét.

AZ INTERNETES ÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIFOGÁSOK

Az internetes áruház működésével kapcsolatos szabálytalanságokkal kapcsolatos kifogásokat elektronikus levélben lehet benyújtani a customercare@kazar.com. e-mail címre. Ezekre legkésőbb a benyújtásuktól számított 14 napon belül válaszolunk, tájékoztatást adva különösen a szabálytalanságok tisztázása vagy megszüntetése érdekében tett intézkedésekről. Továbbá, ha a szabálytalanság tisztázása vagy megszüntetése a fent említett határidőn belül lehetetlennek vagy nehéznek bizonyul, tájékoztatást adunk a szabálytalanság tisztázására vagy megszüntetésére vonatkozó határidőről.

PEREN KÍVÜLI PANASZTÉTELI ÉS KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁSOK

A Kazar vállalja, hogy a Fogyasztókkal fennálló jogvitákat peren kívül rendezi. Ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Kazar Áruház Általános Szerződési Feltételeiben található.