ADATVÉDELMI POLITIKA


 Adatvédelmi és süti- (cookie) politika

 

Hatályos: 2023. Szeptember 20.

 

Az adatvédelmi politika alapvető céljai

 

Ez az adatvédelmi szabályzat a Felhasználók személyes adatainak feldolgozására és védelmére vonatkozik a https://hu.kazar.com/ weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") használatával kapcsolatosan, beleértve annak aloldalait is, amelyet a Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (székhelye: Przemyśl, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Lengyelország) üzemeltet, amelyet a Rzeszówi Körzeti Bíróság 12. Gazdasági és Országos Bírósági Nyilvántartási Kollégiuma a KRS 0000132965 számon jegyzett be az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába, törzstőkéje 150 000 PLN, adószáma: 795 15 32 361, Regon statisztikai számjele: 651500282, a továbbiakban: „Kazar”.

 

 

Az adatvédelmi szabályzat tartalmazza a Felhasználók adatainak gyűjtésére és felhasználására vonatkozó, a Weboldalon érvényesülő szabályokat, beleértve a szervezett nyereményjátékok során, valamint a Kazar által kínált áruk és szolgáltatások a Felhasználók általi megrendelése során történő adatkezelést.

Elsődleges célunk annak biztosítása, hogy a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatainak védelme legalább a vonatkozó jogszabályokban meghatározott standardokkal egyenértékű szinten biztosított legyen, különös tekintettel az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló 2002. július 18-i törvényben (Hivatalos Közlöny 2002. év 144. szám, 1204. tétel, módosított szöveg), az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletében (GDPR) (EU Hivatalos Lap L 119., 1. o.) és a távközlési jogról szóló 2004. július 16-i törvényben foglalt szabályozásra.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon belül olyan linkek is elhelyezhetők, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy közvetlenül más internetes oldalakra jussanak el. A Kazarnak nincs befolyása az ezek üzemeltetői által alkalmazott adatvédelmi és cookie-politikára. Javasoljuk, hogy a más weboldalak által kínált tartalmak igénybevétele előtt minden Felhasználó ismerje meg az adatvédelmi politikáról és a cookie-k használatáról szóló dokumentumot, ha rendelkezésre áll, ennek hiányában pedig további tájékoztatás kérése érdekében forduljon az adott weboldal szerkesztőihez.

 

A személyes adatok kezelője

 

A Weboldal Felhasználói személyes adatainak kezelője a Kazar Group Sp. z o.o., székhelye 37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 154., Lengyelország.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésekben a Weboldal felhasználója adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat, az alábbi címen: iod@kazar.com.

 

A személyes adatok és információk gyűjtésének szabályai

 1. A Weboldal tartalmának a Felhasználók általi böngészése során a hozzáférési naplók elemzése révén automatikusan gyűjtjük a Weboldal Felhasználók általi használatára és IP-címére vonatkozó információkat, pl. a böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, a látogatás napja és időpontja, a kapcsolatfelvételek száma, a Weboldal megnyitott aloldalainak száma, a megtekintett tartalom.
 2. A Weboldal „Szalonok” aloldalának megnyitásakor a rendszer megkérdezi a Felhasználótól, hogy hozzájárul-e tartózkodási helyének megosztásához. A hozzájárulás megadása a „Hely megosztása” mező kiválasztásával történik. Ha a Felhasználó nem járul hozzá tartózkodási helyének megosztásához, be kell zárja a lekérdezési ablakot. A Felhasználó a Weboldal böngészéséhez használt internetes böngésző beállításainak módosításával is hozzájárulhat tartózkodási helyének megosztásához. A Felhasználó bármikor visszavonhatja tartózkodási helyének a böngésző általi megosztásához adott hozzájárulását, úgy módosítva a beállításokat, hogy a Felhasználó minden alkalommal felkérést kapjon tartózkodási helye megosztásának engedélyezésére. Javasoljuk, hogy olvassa el a böngésző „Súgójában” nyújtott tájékoztatást.
 3. Maga a Weboldal tartalmának böngészése nem igényli a Felhasználó személyes adatainak megadását.
 4. A Weboldal bizonyos funkcióinak használatát regisztrációs folyamat előzheti meg, amely a Felhasználó személyes adatainak megadásával járhat. Ilyen esetben a személyes adatok megadásának elmulasztása korlátozhatja a Felhasználó számára a Weboldal bizonyos funkcióinak használatát.
 5. A Weboldal tartalmaz egy kapcsolatfelvételi űrlapot és egy a Kazar által kínált árukra és szolgáltatásokra vonatkozó megrendelőlapot. Az űrlapok kitöltése a Felhasználó részéről bizonyos személyes adatok megadásával jár.
 6. A Felhasználónak személyes adatainak megadása kötelező ahhoz, hogy részt vehessen a Weboldal keretében szervezett nyereményjátékon.

A gyűjtött adatok és információk köre, valamint felhasználásuk módja

 1. A Szolgáltatás Felhasználójától a következő személyes adatok megadása kérhető: utónév és családnév, lakcím, telefonszám, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), jelszó. Azok a személyes adatok, amelyeket a Felhasználónak meg kell adnia a Weboldal egyes funkcióinak használatához, minden alkalommal külön meg vannak jelölve, és meg vannak különböztetve azoktól az adatoktól, amelyek megadása a Felhasználó szabad belátásán múlik.
 2. A regisztrációs folyamat során összegyűjtött személyes adatok arra szolgálnak, hogy a Felhasználó számára lehetővé tegyék a Weboldalra vagy annak aloldalaira történő bejelentkezést, és azon funkciók használatát, amelyek csak regisztrációs folyamatot követően hozzáférhetők, továbbá a Kazar a Felhasználóval szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítése céljából.
 3. Ha a Felhasználó részt vesz a Weboldal keretében szervezett nyereményjátékon, az így gyűjtött személyes adatokat az azon nyereményjátékhoz kapcsolódó célokra használjuk fel, amelybe a Felhasználó benevezett. Ha a Felhasználó nyereményt nyer, elérhetőségi adatait akkor továbbíthatjuk a nyeremény kézbesítéséhez szükséges futárszolgáltatást nyújtó jogalanynak, ha a Felhasználó ehhez hozzájárul. A nyereményjáték részletes feltételeit minden esetben a nyereményjáték Szabályzata tartalmazza.
 4. Abban az esetben, ha a Weboldal Felhasználója olyan, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásra adott megrendelést, amelynek tárgya hírlevél ingyenes kézbesítése, vagy egyéb módon hozzájárult annak fogadásához, a kapott elektronikus levelezési cím (e-mail cím) hozzáadásra kerül a levelezési listához, és a Felhasználó részére hírlevél küldéséhez kerül felhasználásra. A hírlevelek ingyenes küldésének részletes szabályait a Hírlevél-szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.
 5. Regisztráció és rendelés leadása esetén a Kazar által üzemeltetett Webáruházban, az így begyűjtött személyes adatokat az ügyfélfiók létrehozása, valamint a megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából kerülnek felhasználásra.
 6. Az összegyűjtött adatok a Felhasználó profiljának meghatározására is felhasználásra kerülnek, és lehetővé teszik a Weboldal és a hírlevelek tartalmának a Felhasználó igényeihez való igazítását. A feltüntetett adatok feldolgozása minden esetben az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvénynek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) megfelelően történik.
 7. Az automatikusan gyűjtött információk a Weboldal üzemeltetéséhez, az esetleges biztonsági kockázatok azonosításához, a Felhasználók a Weboldalon belüli forgalmának kutatásához, valamint statisztikai célokra kerülnek felhasználásra, többek között a Google Analytics eszköz használatával (például a régióról, ahonnan a kapcsolat létrejött, az IP-címről, a kapcsolat napjáról és időpontjáról, a kapcsolatok eredetéről és számáról és a Weboldal megnyitott aloldalainak számáról), vagy a Weboldal aloldalai tartalmának személyre szabására. Ezek az információk semmilyen módon nem kapcsolódnak a Szolgáltatás igénybe vevőjének személyes adataihoz, és nem szolgálnak a Felhasználó személyazonosságának megállapítására. Az automatikusan gyűjtött információk köre a Felhasználó webböngészőjének beállításaitól függ. Javasolt, hogy a Felhasználó ellenőrizze böngészője beállításait, annak érdekében, hogy megtudja, milyen információkat tesz automatikusan elérhetővé a böngésző, illetve hogy ezeket a beállításokat adott esetben módosítsa. E célból javasoljuk, elolvasni a böngésző „Súgójának” tartalmát. A Google Analytics eszköz blokkolásával kapcsolatos információkért kattintson ide.
 8. A helyadatokat a Weboldal tartalmának a Felhasználó igényeihez történő igazítására használjuk, például ha Ön a bemutatótermeink elhelyezkedésére vonatkozó információkat keres, először az Ön közelében lévő bemutatótermeket mutatjuk meg.
 9. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok kötelezhetnek bennünket arra, hogy egyes adatokat, beleértve a Weboldal Felhasználójának IP-címét is, átadjuk az illetékes állami hatóságoknak.

A személyes adatok kezelésének szabályai

 1. A személyes adatok megadása a Weboldal Felhasználói részéről önkéntes. A Weboldal Felhasználóinak személyes adatait a Webáruházba történő regisztráció, valamint - megfelelő hozzájárulás esetén - termékeink és szolgáltatásaink marketingje és a hírlevél szolgáltatás igénybe vétele céljából kezeljük. Áruvásárlás esetén a személyes adatok kezelése a termékeinkre vonatkozó adásvételi szerződések megfelelő megvalósítása, valamint a termékek kézbesítése céljából történik. Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok megadásának elmaradása a szerződés megkötésének megtagadását eredményezi.
 2. A termékek és szolgáltatások marketingje és a hírlevél szolgáltatás igénybevétele körében a személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, míg a Weboldalon történő felhasználói regisztráció és áruvásárlás esetén az adatok feldolgozása a megállapodás végrehajtásának feltétele.
 3. A személyes adatok a hozzájárulás Felhasználó általi visszavonásáig, vagy a megrendelés teljesítését követő legfeljebb 5 évig kerülnek tárolásra.
 4. A személyes adatokat továbbítani fogjuk a részünkre IT, jogi és marketingtevékenységek területén, valamint az áruk kézbesítése terén szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára.

A Felhasználók jogai

 1. A Felhasználó jogosult kérni tőlünk az adataihoz való hozzáférést és azok másolatának rendelkezésére bocsájtását, azok helyesbítését (módosítását), hordozhatóságát és a törlését, valamint joga van az adatkezelés korlátozásához.
 2. A személyes adatok általunk történő kezelésével kapcsolatban a Felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Személyes Adatok Védelmének Hivatala elnökénél.
 3. A Felhasználók személyes adatai alapján profilalkotásra kerülhet sor, azaz a Weboldalon végzett tevékenységük és a megtekintett termékek alapján a Felhasználók számára érdeklődésükhöz igazított termékek bemutatására, valamint a megjelenített tartalomnak a Felhasználó igényeihez való jobb igazítása kerülhet sor. A fent említett intézkedés ellen a Felhasználónak – jelen Szabályzat rendelkezései szerint – joga van bármikor tiltakozni.
 4. A Felhasználó bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulása alapján feldolgozott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
 5. A Felhasználó bármikor módosíthatja a hírlevél kiküldéséhez használt elektronikus levelezési címet (e-mail címet), vagy lemondhat a hírlevelek ingyenes kézbesítésére vonatkozó szolgáltatásról, az egyes hírlevelek láblécében található Hírlevél hivatkozásra kattintva, a megfelelő mezőbe beírva elektronikus levelezési címét (e-mail címét), majd a „Leiratkozás” gombra kattintva.

Süti (cookie) fájlok

 1. A Szolgáltatásban sütiket (cookies), azaz kis szöveges és numerikus fájlokat használunk, amelyeket informatikai rendszerünk a Felhasználó informatikai rendszerébe (a Felhasználó számítógépén, telefonján vagy egyéb eszközén, amellyel a Weboldalhoz kapcsolódott) ment ki a Weboldal böngészése során, és amelyek lehetővé teszik a Felhasználó későbbi azonosítását abban az esetben, ha ismételten csatlakozik a Weboldalhoz ugyanarról az eszközről (pl. számítógép, telefon), amelyre mentésre kerültek.
 2. A sütik a Weboldal Felhasználó általi használatára vonatkozó adatokat gyűjtenek, és fő céljuk a Felhasználó számára a Weboldal használatának megkönnyítése, a Weboldal az adott Felhasználó igényeihez és elvárásaihoz igazítása (a Weboldal oldalainak személyre szabása) és a felhasználók forgalmának vizsgálata a Weboldalon.
 3. A Weboldalon többek között Google Adwords sütiket használunk. A Google AdWords az Ön eszközén elhelyezett szövegfájl-technológiát használ, annak érdekében, hogy lehetővé tegye az AdWords szolgáltatási hálózat segítségével végzett hirdetési tevékenység helyességének és hatékonyságának értékelését, például:
  a) remarketing,
  b) érdeklődési kategóriák,
  c) hasonló fogyasztók,
  d) más típusú, az érdeklődésen alapuló reklámok,
  e) demográfiai és lokalizációs irányítás.
 4. Személyre szabott retargeting szolgáltatásokat használunk annak érdekében, hogy az oldalainkon megtekintett tartalmakhoz kapcsolódó legrelevánsabb hirdetéseket jelenítsük meg Önöknek. Ezek a hirdetések a Weboldalon végzett tevékenységükre alapozva alapján jelennek meg. Természetesen leiratkozhatnak az ilyen típusú szolgáltatásokról, a http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ címen elérhető utasítást követve (elegendő az OPT OUT gombra kattintani), vagy a megfelelő opciók beállításával az internetes böngészőben.
 5. Az alábbi típusú süti-fájlokat használjuk:
  a) munkamenet-sütik, amelyek a Felhasználó műveleteiről gyűjtenek információkat, és csak az adott munkamenet időtartamára kerülnek létrehozásra, amely a Weboldalának adott oldalának megnyitásakor kezdődik és annak bezárásával ér véget,
  b) Tartós sütik, amelyek a Felhasználó informatikai berendezésén (a Felhasználó számítógépe, telefonja vagy egyéb eszköze, amelyről a Weboldalhoz való kapcsolódás történt) tárolódnak, és a böngészőprogram bezárása után hosszabb ideig ott maradnak,
  c) a Kazar weboldal által elhelyezett saját sütik és a Kazar által jóváhagyott harmadik felek által elhelyezett sütik, beleértve a Google Analytics sütiket, amelyek a Weboldal Felhasználói tevékenységének statisztikai célú elemzésére kerülnek felhasználásra.
  A Weboldalon elhelyezett süti-fájlok az alábbi címen található táblázatban kerültek kimutatásra: süti-fájlok  

A süti-fájlok nem kerülnek használásra a Felhasználó személyazonosságának megállapítására.

 1. A süti-fájlok a Weboldal általi használata a Felhasználó hozzájárulásával történik.
 2. A Felhasználó a hozzájárulását az általa a Weboldal tartalmának böngészésére használt informatikai eszközre telepített szoftver, különösen az internetböngésző megfelelő beállításaival fejezheti ki.
 3. A Felhasználó a süti-fájlok a Weboldalon történő használatához korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja, és törölheti azokat a böngészőjéből.
 4. A Weboldal Felhasználója bármikor korlátozhatja vagy letilthatja a süti-fájlokat a böngészőjében úgy, hogy az blokkolja a süti-fájlokat, vagy figyelmeztesse a Felhasználót süti-fájlok mentése előtt a Weboldal böngészésére használt eszközön. Ilyen esetben azonban előfordulhat, hogy a Weboldal használata kevésbé lesz hatékony, a Felhasználó nem fér hozzá bizonyos tartalmakhoz, nem tudja használni a Weboldal bizonyos funkcióit, szélsőséges esetben pedig a Weboldal aloldalainak helyes megjelenítése teljesen lehetetlenné is válhat.
 5. Az alábbiakban tájékoztatást talál arról, hogyan tiltható le és engedélyezhető a sütik használata a leggyakrabban használt internetes böngészőkben:

INTERNET EXPLORER

 1. „Eszközök”
 2. „Internet beállítások”
 3. „Minden süti blokkolása”

További tájékoztatás - Internet Explorer

GOOGLE CHROME

 1. „Chrome Menü” a jobb felső sarokban
 2. „Beállítások”
 3. „Biztonság és Adatvédelem”
 4. „Cookie-k és egyéb webhelyadatok”
 5. „Harmadik féltől származó cookie-k letiltása”

További tájékoztatás - Chrome

FIREFOX

 1. „Eszközök”
 2. „Opciók”
 3. „Adatvédelem”
 4. A listáról a Firefox „a Felhasználó beállításait használja”
 5. A megfelelő opció kiválasztása

További tájékoztatás - Firefox

OPERA

 1. „Beállítások”
 2. „Speciális”
 3. „Biztonság és adatvédelem”
 4. „Sütik és egyéb webhelyadatok”
 5. A megfelelő opció kiválasztása

További tájékoztatás - Opera

SAFARI

 1. „Beállítások” a jobb felső sarokban
 2. „Preferenciák”
 3. „Adatvédelem”
 4. A megfelelő opció kiválasztása

További tájékoztatás - Safari

MOBILETELEFONOK

Mobiltelefonok – nyisd meg az Internetet, válaszd ki a „Beállítások”-at, majd az „Adatvédelmet” és lépj tovább a süti-beállításokhoz.

 

 

 

A személyes adatok biztosítása

 

A weboldal olyan biztonsági intézkedésekkel van biztosítva, amelyek célja a Kazar által kezelt személyes adatok védelme és az azok módosítása, megsemmisítése, a jogosulatlan hozzájuk férés és nyilvánosságra hozatalul, illetve megszerzésük és elvesztésük, valamint a személyes adatok feldolgozásának alapelveire vonatkozó rendelkezések megsértése elleni védelem. A Felhasználók személyes adatainak feldolgozásához csak korlátozott számú, a Kazar, mint adatkezelő által felhatalmazott Kazar alkalmazottnak van hozzáférése.

 

Kapcsolat

 

A Felhasználók személyes adatainak feldolgozásával és védelmével, valamint a süti-fájlok használatával kapcsolatos kérdéseket, beleértve a jelen Adatvédelmi és süti- (cookie) Politikával kapcsolatos kérdéseket is, kérjük a következő címre küldeni: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Lengyelország, iod@kazar.com. A Felhasználó kapcsolatba léphet velünk annak érdekében is, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a Kazar kezeli-e, és ha igen, milyen mértékben kezeli a Felhasználó adatait, a Weboldal Felhasználói személyes adatai kezelésének céljairól és módjairól, valamint a saját személyes adatai tartalmához való hozzáférés, illetve helyesbítésük vagy törlésük érdekében.

 

Profilalkotás


Az süti-fájlokhoz hasonló megoldások és technológiák használatának, valamint adataid és online viselkedésed a Kazar Group Sp. z o.o. és partnerei általi feldolgozásának köszönhetően biztosíthatjuk, hogy a megjelenített tartalom jobban megfeleljen az igényeidnek. A profilalkotás, valamint a piaci és statisztikai elemzés körében történő adatfeldolgozáshoz hozzájárulva könnyebben megtalálod mindazt, amit keresel, és amire szükséged van.

Ez a tartalom jelentős hatással lehet vásárlási döntéseidre - ezért ez az ajánlat 18 éven felüli személyeknek szól.

 

Milyen adatokat kezelünk?

 

A Kazar olyan technológiát használ (különösen a süti-fájlok használata révén), amely a számítógépeden vagy más hálózati eszközödön tárolja az online tevékenységedre vonatkozó információkat és hozzájuk fér, annak érdekében, hogy személyre szabott hirdetéseket nyújtson, értékeljen bizonyos információkat rólad, többek között a személyes adatok automatizált feldolgozása, azaz profilalkotás (tevékenységed elemzése annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodni tudjunk ügyfeleink bizonyos általános csoportjaihoz, anélkül azonban, hogy jelentősen befolyásolnánk döntéseiket - kivéve, ha ehhez külön hozzájárulásodat adod), piaci és statisztikai elemzések készítése, valamint az Neked nyújtott információk minőségének javítása érdekében. Ezt a technológiát olyan partnereink is használják, akikkel együttműködünk, és akik szintén telepíthetnek ilyen fájlokat az eszközödre, amikor a szolgáltatásainkat használod. Annak érdekében, hogy mi és partnereink ezt a technológiát elektronikus szolgáltatások nyújtására használhassuk, kérjük, hogy add ehhez hozzájárulásod, például úgy, hogy a Weboldalunkra látogatsz, és a böngésződ beállításain keresztül engedélyezed ezt számunkra.

 

Mikor vonható vissza a süti-fájlok használatához adott hozzájárulás?

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható – ez ugyanakkor nincs kihatással a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségére.

 

Mi történik, ha letiltod a sütiket?

 

Az érdeklődésedhez igazított hirdetések megjelenítését lehetővé tevő süti-fájlok letiltása nem jelenti azt, hogy oldalunk vagy más oldalak használata során nem kapsz semmilyen hirdetést – egy ilyen esetben továbbra is ugyanannyi hirdetést fogsz kapni, de azok nem lesznek aktuális igényeidhez és preferenciáidhoz igazítva.

 

Hogyan fog működni a Weboldal a süti-fájlok használatához adott hozzájárulás nélkül?

 

Hozzájárulásod hiánya esetén is továbbra is kerülhetnek az eszközödre fájlok, de kizárólag azok, amelyek elengedhetetlenek Weboldalunk megfelelő működéséhez (pl. a felhasználónév és a preferált beállítások megjegyzésével kapcsolatos fájlok). Ezek a beállítások módosítók a böngészőben, de Weboldalunk egyes részei ez esetben nem fognak megfelelően működni.

 

Tartalmaznak-e a süti-fájlok személyes adatokat, és ki kezelheti azokat?

 

Abban a körben, amelyben a fenti technológiával szerzett információk személyes adatoknak tekinthetők, az adatkezelő főszabályként a Kazar Group Sp. z o.o., székhelye ul. Lwowska 154, Przemyśl, Lengyelország, kivéve, ha további hozzájárulásodat adtad az adatok partnereink általi kezeléséhez – ebben az esetben ők is személyes adataid kezelőjévé válhatnak.

Az így szerzett személyes adatok feldolgozásának több jogalapja van. Feldolgozásuk jogalapját képezi egyrészt az elsősorban süti-fájlokat használó technológia használatához adott hozzájárulás, valamint a https://hu.kazar.com/ weboldalon bemutatott tartalom lehető legjobb minőségének biztosítására és marketingtevékenységek folytatására irányuló jogos érdekünk (valamint partnereink, mint harmadik fél marketingtevékenység végzéséhez fűződő jogos érdeke, ebben az esetben azonban nekik nincs hozzáférésük az adataidhoz).

Másrészt, azon körben, melyben partnereink is közvetlenül hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz, az ilyen adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás.

 

Mit nyersz az adatkezelésnek köszönhetően?

Továbbá, ha legalább 18 éves vagy - a Weboldalainkkal való interakcióid elemzése arra is szolgálhat számunkra, hogy a lehető legjobban a preferenciáidra szabott hirdetéseket és ajánlatokat (kedvezményeket) hozzunk létre és nyújtsunk Neked, amelyek jelentősen befolyásolhatják fogyasztói döntéseidet - ebben az esetben azonban eljárásunkhoz a hozzájárulásodat kérjük. Az általános „profilalkotástól” (pl. kommunikációnk érdeklődési körödhöz igazítása), ezek az intézkedéseink abban különböznek, hogy az eredménye jelentősen befolyásolhatja a Te fogyasztóként tett választásaidat, vagyis pl. egy nagyon kedvező, időszakos cipő-ajánlatot eredményezhetnek, amely kizárólag Téged céloz meg, vásárlási előzményeid és a Weboldalunkon látott interakcióid alapján, és amely más Ügyfeleink számára nem lesz elérhető.

Minél gyakrabban veszed igénybe szolgáltatásainkat és vásárolsz üzletünkben, annál jobb akciókkal és meglepetésekkel tudunk készülni számodra. Ebben az esetben az ilyen tevékenység jogalapja önként adott hozzájárulásod lesz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hozzájárulás hiánya korlátozhatja a számodra elérhető promóciók és különleges ajánlatok számát és minőségét.

 

Mikor vonhatod vissza az adatkezelési hozzájárulást?

 

Bármikor visszavonhatod - ez azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Adataidat a Közted és az adatkezelő között esetleg felmerülő jogvitákhoz kapcsolódó célból is kezeljük (ilyen esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke).

 

Kinek és milyen feltételek mellett adhatjuk át az adatokat?

 

Adataidat átadhatjuk olyan jogalanyoknak, akik segítenek Weboldalunk és alkalmazásunk működtetésében, pl. támogatnak minket marketing-kampányainkban, karbantartják a szoftverünket, informatikai támogatást nyújtanak és működtetik informatikai eszközeinket és rendszereinket, folyamatos jogi szolgáltatásokat nyújtanak, auditokat végeznek stb., beleértve a tőkecsoportunkhoz tartozó más vállalatokat is.

Adataidat kivételesen az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli adatfeldolgozó partnereinknek is továbbíthatjuk, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokba, de csak a számunkra nyújtott, elsősorban informatikai jellegű szolgáltatásokhoz feltétlenül szükséges mértékben, amelyeket ezek a partnerek nyújtanak nekünk. Adataid biztonságát az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses záradékok biztosítják. Az EGT-n kívüli országokba történő adattovábbítás során alkalmazott biztosítékokról másolatot kaphatsz, kapcsolatba lépve velünk.

 

Mennyi ideig kezelhetjük az adatokat?

 

A szerzett adatokat a műszaki kérdésektől függően mindaddig kezeljük, amíg nem tiltakozol a kezelésük ellen, amíg nem törlöd ezeket a fájlokat a böngésződ/eszközöd beállításai segítségével (azzal, hogy a fájlok törlése nem mindig azonos a fájlok útján szerzett személyes adatok törlésével), vagy amíg vissza nem vonod önként adott hozzájárulásodat, hacsak a jogszabályok nem köteleznek minket az adatok hosszabb ideig történő kezelésére, vagy ha azokat esetleges követelések esetére tároljuk tovább, a jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv által előírt elévülési időn belül.

 

Lemondás

 

Ha hozzájárulásodat adtad, és nem szeretnél kifejezetten Rád és igényeidre szabott ajánlatokat kapni, kattints az alább megjelenő gombra.

 

ADATVÉDELMI POLITIKA


 

Adatvédelmi és süti- (cookie) politika

 

Hatályos: 2023. Szeptember 20.

 

Az adatvédelmi politika alapvető céljai

 

Ez az adatvédelmi szabályzat a Felhasználók személyes adatainak feldolgozására és védelmére vonatkozik a https://hu.kazar.com/ weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") használatával kapcsolatosan, beleértve annak aloldalait is, amelyet a Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (székhelye: Przemyśl, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Lengyelország) üzemeltet, amelyet a Rzeszówi Körzeti Bíróság 12. Gazdasági és Országos Bírósági Nyilvántartási Kollégiuma a KRS 0000132965 számon jegyzett be az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába, törzstőkéje 150 000 PLN, adószáma: 795 15 32 361, Regon statisztikai számjele: 651500282, a továbbiakban: „Kazar”.

 

 

Az adatvédelmi szabályzat tartalmazza a Felhasználók adatainak gyűjtésére és felhasználására vonatkozó, a Weboldalon érvényesülő szabályokat, beleértve a szervezett nyereményjátékok során, valamint a Kazar által kínált áruk és szolgáltatások a Felhasználók általi megrendelése során történő adatkezelést.

Elsődleges célunk annak biztosítása, hogy a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatainak védelme legalább a vonatkozó jogszabályokban meghatározott standardokkal egyenértékű szinten biztosított legyen, különös tekintettel az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló 2002. július 18-i törvényben (Hivatalos Közlöny 2002. év 144. szám, 1204. tétel, módosított szöveg), az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletében (GDPR) (EU Hivatalos Lap L 119., 1. o.) és a távközlési jogról szóló 2004. július 16-i törvényben foglalt szabályozásra.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon belül olyan linkek is elhelyezhetők, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy közvetlenül más internetes oldalakra jussanak el. A Kazarnak nincs befolyása az ezek üzemeltetői által alkalmazott adatvédelmi és cookie-politikára. Javasoljuk, hogy a más weboldalak által kínált tartalmak igénybevétele előtt minden Felhasználó ismerje meg az adatvédelmi politikáról és a cookie-k használatáról szóló dokumentumot, ha rendelkezésre áll, ennek hiányában pedig további tájékoztatás kérése érdekében forduljon az adott weboldal szerkesztőihez.

 

A személyes adatok kezelője

 

A Weboldal Felhasználói személyes adatainak kezelője a Kazar Group Sp. z o.o., székhelye 37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 154., Lengyelország.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésekben a Weboldal felhasználója adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat, az alábbi címen: iod@kazar.com.

 

A személyes adatok és információk gyűjtésének szabályai

 1. A Weboldal tartalmának a Felhasználók általi böngészése során a hozzáférési naplók elemzése révén automatikusan gyűjtjük a Weboldal Felhasználók általi használatára és IP-címére vonatkozó információkat, pl. a böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, a látogatás napja és időpontja, a kapcsolatfelvételek száma, a Weboldal megnyitott aloldalainak száma, a megtekintett tartalom.
 2. A Weboldal „Szalonok” aloldalának megnyitásakor a rendszer megkérdezi a Felhasználótól, hogy hozzájárul-e tartózkodási helyének megosztásához. A hozzájárulás megadása a „Hely megosztása” mező kiválasztásával történik. Ha a Felhasználó nem járul hozzá tartózkodási helyének megosztásához, be kell zárja a lekérdezési ablakot. A Felhasználó a Weboldal böngészéséhez használt internetes böngésző beállításainak módosításával is hozzájárulhat tartózkodási helyének megosztásához. A Felhasználó bármikor visszavonhatja tartózkodási helyének a böngésző általi megosztásához adott hozzájárulását, úgy módosítva a beállításokat, hogy a Felhasználó minden alkalommal felkérést kapjon tartózkodási helye megosztásának engedélyezésére. Javasoljuk, hogy olvassa el a böngésző „Súgójában” nyújtott tájékoztatást.
 3. Maga a Weboldal tartalmának böngészése nem igényli a Felhasználó személyes adatainak megadását.
 4. A Weboldal bizonyos funkcióinak használatát regisztrációs folyamat előzheti meg, amely a Felhasználó személyes adatainak megadásával járhat. Ilyen esetben a személyes adatok megadásának elmulasztása korlátozhatja a Felhasználó számára a Weboldal bizonyos funkcióinak használatát.
 5. A Weboldal tartalmaz egy kapcsolatfelvételi űrlapot és egy a Kazar által kínált árukra és szolgáltatásokra vonatkozó megrendelőlapot. Az űrlapok kitöltése a Felhasználó részéről bizonyos személyes adatok megadásával jár.
 6. A Felhasználónak személyes adatainak megadása kötelező ahhoz, hogy részt vehessen a Weboldal keretében szervezett nyereményjátékon.

A gyűjtött adatok és információk köre, valamint felhasználásuk módja

 1. A Szolgáltatás Felhasználójától a következő személyes adatok megadása kérhető: utónév és családnév, lakcím, telefonszám, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), jelszó. Azok a személyes adatok, amelyeket a Felhasználónak meg kell adnia a Weboldal egyes funkcióinak használatához, minden alkalommal külön meg vannak jelölve, és meg vannak különböztetve azoktól az adatoktól, amelyek megadása a Felhasználó szabad belátásán múlik.
 2. A regisztrációs folyamat során összegyűjtött személyes adatok arra szolgálnak, hogy a Felhasználó számára lehetővé tegyék a Weboldalra vagy annak aloldalaira történő bejelentkezést, és azon funkciók használatát, amelyek csak regisztrációs folyamatot követően hozzáférhetők, továbbá a Kazar a Felhasználóval szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítése céljából.
 3. Ha a Felhasználó részt vesz a Weboldal keretében szervezett nyereményjátékon, az így gyűjtött személyes adatokat az azon nyereményjátékhoz kapcsolódó célokra használjuk fel, amelybe a Felhasználó benevezett. Ha a Felhasználó nyereményt nyer, elérhetőségi adatait akkor továbbíthatjuk a nyeremény kézbesítéséhez szükséges futárszolgáltatást nyújtó jogalanynak, ha a Felhasználó ehhez hozzájárul. A nyereményjáték részletes feltételeit minden esetben a nyereményjáték Szabályzata tartalmazza.
 4. Abban az esetben, ha a Weboldal Felhasználója olyan, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásra adott megrendelést, amelynek tárgya hírlevél ingyenes kézbesítése, vagy egyéb módon hozzájárult annak fogadásához, a kapott elektronikus levelezési cím (e-mail cím) hozzáadásra kerül a levelezési listához, és a Felhasználó részére hírlevél küldéséhez kerül felhasználásra. A hírlevelek ingyenes küldésének részletes szabályait a Hírlevél-szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.
 5. Regisztráció és rendelés leadása esetén a Kazar által üzemeltetett Webáruházban, az így begyűjtött személyes adatokat az ügyfélfiók létrehozása, valamint a megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából kerülnek felhasználásra.
 6. Az összegyűjtött adatok a Felhasználó profiljának meghatározására is felhasználásra kerülnek, és lehetővé teszik a Weboldal és a hírlevelek tartalmának a Felhasználó igényeihez való igazítását. A feltüntetett adatok feldolgozása minden esetben az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvénynek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) megfelelően történik.
 7. Az automatikusan gyűjtött információk a Weboldal üzemeltetéséhez, az esetleges biztonsági kockázatok azonosításához, a Felhasználók a Weboldalon belüli forgalmának kutatásához, valamint statisztikai célokra kerülnek felhasználásra, többek között a Google Analytics eszköz használatával (például a régióról, ahonnan a kapcsolat létrejött, az IP-címről, a kapcsolat napjáról és időpontjáról, a kapcsolatok eredetéről és számáról és a Weboldal megnyitott aloldalainak számáról), vagy a Weboldal aloldalai tartalmának személyre szabására. Ezek az információk semmilyen módon nem kapcsolódnak a Szolgáltatás igénybe vevőjének személyes adataihoz, és nem szolgálnak a Felhasználó személyazonosságának megállapítására. Az automatikusan gyűjtött információk köre a Felhasználó webböngészőjének beállításaitól függ. Javasolt, hogy a Felhasználó ellenőrizze böngészője beállításait, annak érdekében, hogy megtudja, milyen információkat tesz automatikusan elérhetővé a böngésző, illetve hogy ezeket a beállításokat adott esetben módosítsa. E célból javasoljuk, elolvasni a böngésző „Súgójának” tartalmát. A Google Analytics eszköz blokkolásával kapcsolatos információkért kattintson ide.
 8. A helyadatokat a Weboldal tartalmának a Felhasználó igényeihez történő igazítására használjuk, például ha Ön a bemutatótermeink elhelyezkedésére vonatkozó információkat keres, először az Ön közelében lévő bemutatótermeket mutatjuk meg.
 9. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok kötelezhetnek bennünket arra, hogy egyes adatokat, beleértve a Weboldal Felhasználójának IP-címét is, átadjuk az illetékes állami hatóságoknak.

A személyes adatok kezelésének szabályai

 1. A személyes adatok megadása a Weboldal Felhasználói részéről önkéntes. A Weboldal Felhasználóinak személyes adatait a Webáruházba történő regisztráció, valamint - megfelelő hozzájárulás esetén - termékeink és szolgáltatásaink marketingje és a hírlevél szolgáltatás igénybe vétele céljából kezeljük. Áruvásárlás esetén a személyes adatok kezelése a termékeinkre vonatkozó adásvételi szerződések megfelelő megvalósítása, valamint a termékek kézbesítése céljából történik. Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok megadásának elmaradása a szerződés megkötésének megtagadását eredményezi.
 2. A termékek és szolgáltatások marketingje és a hírlevél szolgáltatás igénybevétele körében a személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, míg a Weboldalon történő felhasználói regisztráció és áruvásárlás esetén az adatok feldolgozása a megállapodás végrehajtásának feltétele.
 3. A személyes adatok a hozzájárulás Felhasználó általi visszavonásáig, vagy a megrendelés teljesítését követő legfeljebb 5 évig kerülnek tárolásra.
 4. A személyes adatokat továbbítani fogjuk a részünkre IT, jogi és marketingtevékenységek területén, valamint az áruk kézbesítése terén szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára.

A Felhasználók jogai

 1. A Felhasználó jogosult kérni tőlünk az adataihoz való hozzáférést és azok másolatának rendelkezésére bocsájtását, azok helyesbítését (módosítását), hordozhatóságát és a törlését, valamint joga van az adatkezelés korlátozásához.
 2. A személyes adatok általunk történő kezelésével kapcsolatban a Felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Személyes Adatok Védelmének Hivatala elnökénél.
 3. A Felhasználók személyes adatai alapján profilalkotásra kerülhet sor, azaz a Weboldalon végzett tevékenységük és a megtekintett termékek alapján a Felhasználók számára érdeklődésükhöz igazított termékek bemutatására, valamint a megjelenített tartalomnak a Felhasználó igényeihez való jobb igazítása kerülhet sor. A fent említett intézkedés ellen a Felhasználónak – jelen Szabályzat rendelkezései szerint – joga van bármikor tiltakozni.
 4. A Felhasználó bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulása alapján feldolgozott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
 5. A Felhasználó bármikor módosíthatja a hírlevél kiküldéséhez használt elektronikus levelezési címet (e-mail címet), vagy lemondhat a hírlevelek ingyenes kézbesítésére vonatkozó szolgáltatásról, az egyes hírlevelek láblécében található Hírlevél hivatkozásra kattintva, a megfelelő mezőbe beírva elektronikus levelezési címét (e-mail címét), majd a „Leiratkozás” gombra kattintva.

Süti (cookie) fájlok

 1. A Szolgáltatásban sütiket (cookies), azaz kis szöveges és numerikus fájlokat használunk, amelyeket informatikai rendszerünk a Felhasználó informatikai rendszerébe (a Felhasználó számítógépén, telefonján vagy egyéb eszközén, amellyel a Weboldalhoz kapcsolódott) ment ki a Weboldal böngészése során, és amelyek lehetővé teszik a Felhasználó későbbi azonosítását abban az esetben, ha ismételten csatlakozik a Weboldalhoz ugyanarról az eszközről (pl. számítógép, telefon), amelyre mentésre kerültek.
 2. A sütik a Weboldal Felhasználó általi használatára vonatkozó adatokat gyűjtenek, és fő céljuk a Felhasználó számára a Weboldal használatának megkönnyítése, a Weboldal az adott Felhasználó igényeihez és elvárásaihoz igazítása (a Weboldal oldalainak személyre szabása) és a felhasználók forgalmának vizsgálata a Weboldalon.
 3. A Weboldalon többek között Google Adwords sütiket használunk. A Google AdWords az Ön eszközén elhelyezett szövegfájl-technológiát használ, annak érdekében, hogy lehetővé tegye az AdWords szolgáltatási hálózat segítségével végzett hirdetési tevékenység helyességének és hatékonyságának értékelését, például:
  a) remarketing,
  b) érdeklődési kategóriák,
  c) hasonló fogyasztók,
  d) más típusú, az érdeklődésen alapuló reklámok,
  e) demográfiai és lokalizációs irányítás.
 4. Személyre szabott retargeting szolgáltatásokat használunk annak érdekében, hogy az oldalainkon megtekintett tartalmakhoz kapcsolódó legrelevánsabb hirdetéseket jelenítsük meg Önöknek. Ezek a hirdetések a Weboldalon végzett tevékenységükre alapozva alapján jelennek meg. Természetesen leiratkozhatnak az ilyen típusú szolgáltatásokról, a http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ címen elérhető utasítást követve (elegendő az OPT OUT gombra kattintani), vagy a megfelelő opciók beállításával az internetes böngészőben.
 5. Az alábbi típusú süti-fájlokat használjuk:
  a) munkamenet-sütik, amelyek a Felhasználó műveleteiről gyűjtenek információkat, és csak az adott munkamenet időtartamára kerülnek létrehozásra, amely a Weboldalának adott oldalának megnyitásakor kezdődik és annak bezárásával ér véget,
  b) Tartós sütik, amelyek a Felhasználó informatikai berendezésén (a Felhasználó számítógépe, telefonja vagy egyéb eszköze, amelyről a Weboldalhoz való kapcsolódás történt) tárolódnak, és a böngészőprogram bezárása után hosszabb ideig ott maradnak,
  c) a Kazar weboldal által elhelyezett saját sütik és a Kazar által jóváhagyott harmadik felek által elhelyezett sütik, beleértve a Google Analytics sütiket, amelyek a Weboldal Felhasználói tevékenységének statisztikai célú elemzésére kerülnek felhasználásra.
  A Weboldalon elhelyezett süti-fájlok az alábbi címen található táblázatban kerültek kimutatásra: süti-fájlok  

A süti-fájlok nem kerülnek használásra a Felhasználó személyazonosságának megállapítására.

 1. A süti-fájlok a Weboldal általi használata a Felhasználó hozzájárulásával történik.
 2. A Felhasználó a hozzájárulását az általa a Weboldal tartalmának böngészésére használt informatikai eszközre telepített szoftver, különösen az internetböngésző megfelelő beállításaival fejezheti ki.
 3. A Felhasználó a süti-fájlok a Weboldalon történő használatához korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja, és törölheti azokat a böngészőjéből.
 4. A Weboldal Felhasználója bármikor korlátozhatja vagy letilthatja a süti-fájlokat a böngészőjében úgy, hogy az blokkolja a süti-fájlokat, vagy figyelmeztesse a Felhasználót süti-fájlok mentése előtt a Weboldal böngészésére használt eszközön. Ilyen esetben azonban előfordulhat, hogy a Weboldal használata kevésbé lesz hatékony, a Felhasználó nem fér hozzá bizonyos tartalmakhoz, nem tudja használni a Weboldal bizonyos funkcióit, szélsőséges esetben pedig a Weboldal aloldalainak helyes megjelenítése teljesen lehetetlenné is válhat.
 5. Az alábbiakban tájékoztatást talál arról, hogyan tiltható le és engedélyezhető a sütik használata a leggyakrabban használt internetes böngészőkben:

INTERNET EXPLORER

 1. „Eszközök”
 2. „Internet beállítások”
 3. „Minden süti blokkolása”

További tájékoztatás - Internet Explorer

GOOGLE CHROME

 1. „Chrome Menü” a jobb felső sarokban
 2. „Beállítások”
 3. „Biztonság és Adatvédelem”
 4. „Cookie-k és egyéb webhelyadatok”
 5. „Harmadik féltől származó cookie-k letiltása”

További tájékoztatás - Chrome

FIREFOX

 1. „Eszközök”
 2. „Opciók”
 3. „Adatvédelem”
 4. A listáról a Firefox „a Felhasználó beállításait használja”
 5. A megfelelő opció kiválasztása

További tájékoztatás - Firefox

OPERA

 1. „Beállítások”
 2. „Speciális”
 3. „Biztonság és adatvédelem”
 4. „Sütik és egyéb webhelyadatok”
 5. A megfelelő opció kiválasztása

További tájékoztatás - Opera

SAFARI

 1. „Beállítások” a jobb felső sarokban
 2. „Preferenciák”
 3. „Adatvédelem”
 4. A megfelelő opció kiválasztása

További tájékoztatás - Safari

MOBILETELEFONOK

Mobiltelefonok – nyisd meg az Internetet, válaszd ki a „Beállítások”-at, majd az „Adatvédelmet” és lépj tovább a süti-beállításokhoz.

 

 

 

A személyes adatok biztosítása

 

A weboldal olyan biztonsági intézkedésekkel van biztosítva, amelyek célja a Kazar által kezelt személyes adatok védelme és az azok módosítása, megsemmisítése, a jogosulatlan hozzájuk férés és nyilvánosságra hozatalul, illetve megszerzésük és elvesztésük, valamint a személyes adatok feldolgozásának alapelveire vonatkozó rendelkezések megsértése elleni védelem. A Felhasználók személyes adatainak feldolgozásához csak korlátozott számú, a Kazar, mint adatkezelő által felhatalmazott Kazar alkalmazottnak van hozzáférése.

 

Kapcsolat

 

A Felhasználók személyes adatainak feldolgozásával és védelmével, valamint a süti-fájlok használatával kapcsolatos kérdéseket, beleértve a jelen Adatvédelmi és süti- (cookie) Politikával kapcsolatos kérdéseket is, kérjük a következő címre küldeni: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Lengyelország, iod@kazar.com. A Felhasználó kapcsolatba léphet velünk annak érdekében is, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a Kazar kezeli-e, és ha igen, milyen mértékben kezeli a Felhasználó adatait, a Weboldal Felhasználói személyes adatai kezelésének céljairól és módjairól, valamint a saját személyes adatai tartalmához való hozzáférés, illetve helyesbítésük vagy törlésük érdekében.

 

Profilalkotás


Az süti-fájlokhoz hasonló megoldások és technológiák használatának, valamint adataid és online viselkedésed a Kazar Group Sp. z o.o. és partnerei általi feldolgozásának köszönhetően biztosíthatjuk, hogy a megjelenített tartalom jobban megfeleljen az igényeidnek. A profilalkotás, valamint a piaci és statisztikai elemzés körében történő adatfeldolgozáshoz hozzájárulva könnyebben megtalálod mindazt, amit keresel, és amire szükséged van.

Ez a tartalom jelentős hatással lehet vásárlási döntéseidre - ezért ez az ajánlat 18 éven felüli személyeknek szól.

 

Milyen adatokat kezelünk?

 

A Kazar olyan technológiát használ (különösen a süti-fájlok használata révén), amely a számítógépeden vagy más hálózati eszközödön tárolja az online tevékenységedre vonatkozó információkat és hozzájuk fér, annak érdekében, hogy személyre szabott hirdetéseket nyújtson, értékeljen bizonyos információkat rólad, többek között a személyes adatok automatizált feldolgozása, azaz profilalkotás (tevékenységed elemzése annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodni tudjunk ügyfeleink bizonyos általános csoportjaihoz, anélkül azonban, hogy jelentősen befolyásolnánk döntéseiket - kivéve, ha ehhez külön hozzájárulásodat adod), piaci és statisztikai elemzések készítése, valamint az Neked nyújtott információk minőségének javítása érdekében. Ezt a technológiát olyan partnereink is használják, akikkel együttműködünk, és akik szintén telepíthetnek ilyen fájlokat az eszközödre, amikor a szolgáltatásainkat használod. Annak érdekében, hogy mi és partnereink ezt a technológiát elektronikus szolgáltatások nyújtására használhassuk, kérjük, hogy add ehhez hozzájárulásod, például úgy, hogy a Weboldalunkra látogatsz, és a böngésződ beállításain keresztül engedélyezed ezt számunkra.

 

Mikor vonható vissza a süti-fájlok használatához adott hozzájárulás?

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható – ez ugyanakkor nincs kihatással a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségére.

 

Mi történik, ha letiltod a sütiket?

 

Az érdeklődésedhez igazított hirdetések megjelenítését lehetővé tevő süti-fájlok letiltása nem jelenti azt, hogy oldalunk vagy más oldalak használata során nem kapsz semmilyen hirdetést – egy ilyen esetben továbbra is ugyanannyi hirdetést fogsz kapni, de azok nem lesznek aktuális igényeidhez és preferenciáidhoz igazítva.

 

Hogyan fog működni a Weboldal a süti-fájlok használatához adott hozzájárulás nélkül?

 

Hozzájárulásod hiánya esetén is továbbra is kerülhetnek az eszközödre fájlok, de kizárólag azok, amelyek elengedhetetlenek Weboldalunk megfelelő működéséhez (pl. a felhasználónév és a preferált beállítások megjegyzésével kapcsolatos fájlok). Ezek a beállítások módosítók a böngészőben, de Weboldalunk egyes részei ez esetben nem fognak megfelelően működni.

 

Tartalmaznak-e a süti-fájlok személyes adatokat, és ki kezelheti azokat?

 

Abban a körben, amelyben a fenti technológiával szerzett információk személyes adatoknak tekinthetők, az adatkezelő főszabályként a Kazar Group Sp. z o.o., székhelye ul. Lwowska 154, Przemyśl, Lengyelország, kivéve, ha további hozzájárulásodat adtad az adatok partnereink általi kezeléséhez – ebben az esetben ők is személyes adataid kezelőjévé válhatnak.

Az így szerzett személyes adatok feldolgozásának több jogalapja van. Feldolgozásuk jogalapját képezi egyrészt az elsősorban süti-fájlokat használó technológia használatához adott hozzájárulás, valamint a https://hu.kazar.com/ weboldalon bemutatott tartalom lehető legjobb minőségének biztosítására és marketingtevékenységek folytatására irányuló jogos érdekünk (valamint partnereink, mint harmadik fél marketingtevékenység végzéséhez fűződő jogos érdeke, ebben az esetben azonban nekik nincs hozzáférésük az adataidhoz).

Másrészt, azon körben, melyben partnereink is közvetlenül hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz, az ilyen adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás.

 

Mit nyersz az adatkezelésnek köszönhetően?

Továbbá, ha legalább 18 éves vagy - a Weboldalainkkal való interakcióid elemzése arra is szolgálhat számunkra, hogy a lehető legjobban a preferenciáidra szabott hirdetéseket és ajánlatokat (kedvezményeket) hozzunk létre és nyújtsunk Neked, amelyek jelentősen befolyásolhatják fogyasztói döntéseidet - ebben az esetben azonban eljárásunkhoz a hozzájárulásodat kérjük. Az általános „profilalkotástól” (pl. kommunikációnk érdeklődési körödhöz igazítása), ezek az intézkedéseink abban különböznek, hogy az eredménye jelentősen befolyásolhatja a Te fogyasztóként tett választásaidat, vagyis pl. egy nagyon kedvező, időszakos cipő-ajánlatot eredményezhetnek, amely kizárólag Téged céloz meg, vásárlási előzményeid és a Weboldalunkon látott interakcióid alapján, és amely más Ügyfeleink számára nem lesz elérhető.

Minél gyakrabban veszed igénybe szolgáltatásainkat és vásárolsz üzletünkben, annál jobb akciókkal és meglepetésekkel tudunk készülni számodra. Ebben az esetben az ilyen tevékenység jogalapja önként adott hozzájárulásod lesz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hozzájárulás hiánya korlátozhatja a számodra elérhető promóciók és különleges ajánlatok számát és minőségét.

 

Mikor vonhatod vissza az adatkezelési hozzájárulást?

 

Bármikor visszavonhatod - ez azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Adataidat a Közted és az adatkezelő között esetleg felmerülő jogvitákhoz kapcsolódó célból is kezeljük (ilyen esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke).

 

Kinek és milyen feltételek mellett adhatjuk át az adatokat?

 

Adataidat átadhatjuk olyan jogalanyoknak, akik segítenek Weboldalunk és alkalmazásunk működtetésében, pl. támogatnak minket marketing-kampányainkban, karbantartják a szoftverünket, informatikai támogatást nyújtanak és működtetik informatikai eszközeinket és rendszereinket, folyamatos jogi szolgáltatásokat nyújtanak, auditokat végeznek stb., beleértve a tőkecsoportunkhoz tartozó más vállalatokat is.

Adataidat kivételesen az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli adatfeldolgozó partnereinknek is továbbíthatjuk, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokba, de csak a számunkra nyújtott, elsősorban informatikai jellegű szolgáltatásokhoz feltétlenül szükséges mértékben, amelyeket ezek a partnerek nyújtanak nekünk. Adataid biztonságát az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses záradékok biztosítják. Az EGT-n kívüli országokba történő adattovábbítás során alkalmazott biztosítékokról másolatot kaphatsz, kapcsolatba lépve velünk.

 

Mennyi ideig kezelhetjük az adatokat?

 

A szerzett adatokat a műszaki kérdésektől függően mindaddig kezeljük, amíg nem tiltakozol a kezelésük ellen, amíg nem törlöd ezeket a fájlokat a böngésződ/eszközöd beállításai segítségével (azzal, hogy a fájlok törlése nem mindig azonos a fájlok útján szerzett személyes adatok törlésével), vagy amíg vissza nem vonod önként adott hozzájárulásodat, hacsak a jogszabályok nem köteleznek minket az adatok hosszabb ideig történő kezelésére, vagy ha azokat esetleges követelések esetére tároljuk tovább, a jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv által előírt elévülési időn belül.

 

Lemondás

 

Ha hozzájárulásodat adtad, és nem szeretnél kifejezetten Rád és igényeidre szabott ajánlatokat kapni, kattints az alább megjelenő gombra.