HÍRLEVÉL SZABÁLYZAT


 

Hírlevél szabályzat

 

2023. Szeptember 20.

 

 

 1. Jelen szabályzat a hírlevél szolgáltatás igénybevételét szabályozza.
 2. A hírlevél szolgáltatást a Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (székhelye: Przemyśl, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Lengyelország) nyújtja, amelyet a Rzeszówi Körzeti Bíróság 12. Gazdasági és Országos Bírósági Nyilvántartási Kollégiuma a KRS 0000132965 számon jegyzett be az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába, törzstőkéje 150 000 PLN, adószáma: 795 15 32 361, Regon statisztikai számjele: 651500282, BDO hulladékgazdálkodási azonosítója 000030990, a továbbiakban: „Kazar”.

  Kapcsolattartási adatok:

     1)  postacím:

              Kazar Group Sp. z o.o.
              ul. Lwowska 154
              37-700 Przemyśl
              Lengyelország

     2) e-mail cím: customercare@kazar.com

 3. A Hírlevél szolgáltatás a Kazar által bizonyos információk elektronikus levél formájában (a továbbiakban: „Hírlevél”) egy elektronikus levelezési címre történő küldéséből áll. A hírlevél szolgáltatás ingyenes és határozatlan időre szól.
 4. A hírlevél tájékoztatást tartalmaz a Kazar ajánlatairól, új kollekcióiról, aktuális akcióiról, új üzletek megnyitásáról és egyéb, a Kazarral és termékeivel kapcsolatos hírekről, beleértve véleményeket, sajtóközleményeket és ajánlott linkeket is.
 5. A hírlevél hét napnál nem ritkábban kerül elküldésre.
 6. Minden hírlevél tartalmazza az alábbiakat:
  1) Információ a Kazar Group Sp. z o.o.-ról, mint a Hírlevél kiadójáról,
  2) a küldemény tárgya, amely meghatározza az adott hírlevél tartalmát,
  3) tájékoztatás a hírlevél-szolgáltatásról történő lemondás módjáról és a bejelentett e-mail cím módosításának módjáról.
 7. A hírlevél szolgáltatás használatához szükséges egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép vagy más multimédiás eszköz, valamint egy aktív e-mail fiók.
 8. A Felhasználó a hírlevél-szolgáltatásra a https://hu.kazar.com/ oldalon történő regisztráció útján tud feliratkozni:
  1) az e-mail cím beírása a megfelelő helyre az internetes oldalon,
  2) hozzájárulás kereskedelmi információk küldéséhez az űrlapon megadott e-mail címre,
  3) jelen Szabályzat elfogadása,
  4) a „belépés” gombra kattintás",
  5) a Kazartól kapott e-mailben található hivatkozásra történő kattintás, amelyben a Kazar meghívása szerepel a hírlevél szolgáltatás igénybe vételére, a regisztráció megerősítése céljából.
 9. A hivatkozásra kattintás megerősíti a regisztrációt és hozzáadja az e-mail címet a levelezési listához.
 10. A hírlevélre történő feliratkozáskor meg kell adnod egy e-mail címet. Egyéb személyes adatok megadása nem kötelező, de saját belátásod szerint megadhatod azokat, az adatkezelés pedig a Te hozzájárulásodtól függ. A személyes adatokat a profilod létrehozására és a hírlevél tartalmának az igényeidhez való igazítására használjuk.
 11. A Felhasználók személyes adatainak kezelője a Kazar Group Sp. z o.o. A Felhasználó az alábbi címre címzett levélben léphet velünk kapcsolatba: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Lengyelország.

  Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt, akihez a Felhasználó személyes adatainak védelmével és jogai gyakorlásával kapcsolatos kérdéseivel az iod@kazar.com címre küldött levélben fordulhat.

  A Felhasználó személyes adatait a hírlevélhez való hozzáférésével kapcsolatban kezeljük.

  A személyes adatok megadása és a hírlevélhez való hozzáféréshez adott hozzájárulás önkéntes.

  A Felhasználó személyes adatai feldolgozásának jogalapja a nyújtott hozzájárulás és maga a Felhasználó adatainak kezelése, amely az elektronikus úton történő szolgáltatás-nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény alapján történik.

  A személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

  A Felhasználók személyes adatait átadjuk olyan vállalkozásoknak, amelyek informatikai, jogi és marketing területen szolgáltatásokat nyújtanak a Kazar számára.

  A vállalkozásunk tevékenységét támogató informatikai rendszerek használatával kapcsolatban a Felhasználók személyes adatai harmadik felekhez, ezen belül más államokba, így az Amerikai Egyesült Államokba kerülhetnek, ugyanakkor ezen adatok továbbítása és kezelése ezen a területen az Európai Bizottság által meghatározott szabványos személyesadat-védelmi záradékok alapján történik, így szavatolva a Felhasználók adatainak megfelelő szintű védelmét.

  A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzáférjen adataihoz, azokról másolatot, illetve azok helyesbítését, hordozhatóságát és törlést kérje, valamint jogosult adatai feldolgozásának korlátozására.

  A Felhasználónak személyes adatainak kezelésével kapcsolatban joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, joga van panaszt tenni a Személyes Adatok Védelmének Hivatala elnökénél, és joga van visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulást.

  A Felhasználó személyes adatait profilalkotásra használjuk fel, azaz a lakóhelye, kora és neme alapján olyan kiválasztott ajánlatokat fogunk neki bemutatni, amelyek érdekelhetik őt. A Felhasználónak bármikor jogában áll tiltakozni ez ellen, a szolgáltatásról való leiratkozás útján.

 12. Jogod van tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adataid kezelésre kerülnek-e, és ha igen, hogyan, valamint az adatkezelés céljáról és terjedelméről.
 13. A Felhasználó az egyes Hírlevelek láblécében található „Hírlevél” gombra kattintva, valamint az e-mail cím megadásával és a „Leiratkozás” opció kiválasztásával bármikor, bármilyen okból és költségmentesen megváltoztathatja azt az e-mail címet, amelyre a hírlevelet küldjük, vagy lemondhat a hírlevél-szolgáltatásról.
 14. A Hírlevél szolgáltatás keretében tilos bármilyen illegális tartalmat küldeni.
 15. A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos reklamációt a customercare@kazar.com címre küldött elektronikus levél útján lehet benyújtani.
 16. Javasoljuk, hogy minden reklamáció tartalmazza különösen a következőket: a reklamáció tárgyát képező ügy leírását, a Hírlevél szolgáltatásra való regisztráció során megadott e-mail címet, valamint azt az e-mail vagy postai címet, amelyre a reklamációra adott választ küldeni kell, ha a reklamációra adott választ a Hírlevél szolgáltatásra való regisztráció során megadott e-mail címtől eltérő e-mail címre kívánod kapni, valamint a reklamációs eljárásról való tájékoztatás általad preferált módját. Reklamációdat megvizsgáljuk, és haladéktalanul, a Kazarhoz való beérkezésétől számított 14 napon belül válaszolunk rá. A reklamáció elbírálásának módjáról a reklamáció benyújtásakor általad kért módon fogunk tájékoztatni. A fenti útmutatás csak példaként szolgál, amelyet nem kötelező követni, használatának elmulasztása nem lesz befolyással a reklamációra. Amennyiben a benyújtott reklamációban hiányosságokat fedezünk fel, a Kazar értesíteni fog a reklamáció benyújtásakor megadott címen, és fel fog kérni a reklamáció kiegészítésére.
 17. A Kazar fenntartja magának a jogot e Szabályzat módosítására. A szabályzat módosulásáról a https://hu.kazar.com/ oldalon fogunk tájékoztatást adni, megjelölve a változások listáját, ami a https://hu.kazar.com
 18. A Szabályzat módosulásai a módosulásokról szóló tájékoztatásban meghatározott időpontban, de legalább a közzétételük napjától számított 14 naptári napon belül lépnek hatályba. A módosított Szabályzat abban az esetben lesz Rád nézve kötelező érvényű, ha a módosulásról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül nem mondasz le a hírlevél szolgáltatásról.
 19. Jelen szabályzat díjmentesen hozzáférhető a https://hu.kazar.com/ oldalon, olyan formában, amely lehetővé teszi multimédiás eszköz használatával történő letöltését, megnyitását és rögzítését. A megkötött hírlevél szolgáltatási szerződés tartalma a szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott e-mail címre történő elküldése pillanatában elmentésre, biztosításra és a feliratkozók számára elérhetővé tételre kerül.
 20. Javasoljuk megismerkedni adatvédelmi és cookie- (süti-) fájl politikánkkal, amely a https://hu.kazar.com/adatvedelmi-politika internetes oldalon érhető el.

        

       HÍRLEVÉL SZABÁLYZAT


        

       Hírlevél szabályzat

        

       2023. Szeptember 20.

        

        

       1. Jelen szabályzat a hírlevél szolgáltatás igénybevételét szabályozza.
       2. A hírlevél szolgáltatást a Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (székhelye: Przemyśl, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Lengyelország) nyújtja, amelyet a Rzeszówi Körzeti Bíróság 12. Gazdasági és Országos Bírósági Nyilvántartási Kollégiuma a KRS 0000132965 számon jegyzett be az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába, törzstőkéje 150 000 PLN, adószáma: 795 15 32 361, Regon statisztikai számjele: 651500282, BDO hulladékgazdálkodási azonosítója 000030990, a továbbiakban: „Kazar”.

        Kapcsolattartási adatok:

           1)  postacím:

                    Kazar Group Sp. z o.o.
                    ul. Lwowska 154
                    37-700 Przemyśl
                    Lengyelország

           2) e-mail cím: customercare@kazar.com

       3. A Hírlevél szolgáltatás a Kazar által bizonyos információk elektronikus levél formájában (a továbbiakban: „Hírlevél”) egy elektronikus levelezési címre történő küldéséből áll. A hírlevél szolgáltatás ingyenes és határozatlan időre szól.
       4. A hírlevél tájékoztatást tartalmaz a Kazar ajánlatairól, új kollekcióiról, aktuális akcióiról, új üzletek megnyitásáról és egyéb, a Kazarral és termékeivel kapcsolatos hírekről, beleértve véleményeket, sajtóközleményeket és ajánlott linkeket is.
       5. A hírlevél hét napnál nem ritkábban kerül elküldésre.
       6. Minden hírlevél tartalmazza az alábbiakat:
        1) Információ a Kazar Group Sp. z o.o.-ról, mint a Hírlevél kiadójáról,
        2) a küldemény tárgya, amely meghatározza az adott hírlevél tartalmát,
        3) tájékoztatás a hírlevél-szolgáltatásról történő lemondás módjáról és a bejelentett e-mail cím módosításának módjáról.
       7. A hírlevél szolgáltatás használatához szükséges egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép vagy más multimédiás eszköz, valamint egy aktív e-mail fiók.
       8. A Felhasználó a hírlevél-szolgáltatásra a https://hu.kazar.com/ oldalon történő regisztráció útján tud feliratkozni:
        1) az e-mail cím beírása a megfelelő helyre az internetes oldalon,
        2) hozzájárulás kereskedelmi információk küldéséhez az űrlapon megadott e-mail címre,
        3) jelen Szabályzat elfogadása,
        4) a „belépés” gombra kattintás",
        5) a Kazartól kapott e-mailben található hivatkozásra történő kattintás, amelyben a Kazar meghívása szerepel a hírlevél szolgáltatás igénybe vételére, a regisztráció megerősítése céljából.
       9. A hivatkozásra kattintás megerősíti a regisztrációt és hozzáadja az e-mail címet a levelezési listához.
       10. A hírlevélre történő feliratkozáskor meg kell adnod egy e-mail címet. Egyéb személyes adatok megadása nem kötelező, de saját belátásod szerint megadhatod azokat, az adatkezelés pedig a Te hozzájárulásodtól függ. A személyes adatokat a profilod létrehozására és a hírlevél tartalmának az igényeidhez való igazítására használjuk.
       11. A Felhasználók személyes adatainak kezelője a Kazar Group Sp. z o.o. A Felhasználó az alábbi címre címzett levélben léphet velünk kapcsolatba: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Lengyelország.

        Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt, akihez a Felhasználó személyes adatainak védelmével és jogai gyakorlásával kapcsolatos kérdéseivel az iod@kazar.com címre küldött levélben fordulhat.

        A Felhasználó személyes adatait a hírlevélhez való hozzáférésével kapcsolatban kezeljük.

        A személyes adatok megadása és a hírlevélhez való hozzáféréshez adott hozzájárulás önkéntes.

        A Felhasználó személyes adatai feldolgozásának jogalapja a nyújtott hozzájárulás és maga a Felhasználó adatainak kezelése, amely az elektronikus úton történő szolgáltatás-nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény alapján történik.

        A személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

        A Felhasználók személyes adatait átadjuk olyan vállalkozásoknak, amelyek informatikai, jogi és marketing területen szolgáltatásokat nyújtanak a Kazar számára.

        A vállalkozásunk tevékenységét támogató informatikai rendszerek használatával kapcsolatban a Felhasználók személyes adatai harmadik felekhez, ezen belül más államokba, így az Amerikai Egyesült Államokba kerülhetnek, ugyanakkor ezen adatok továbbítása és kezelése ezen a területen az Európai Bizottság által meghatározott szabványos személyesadat-védelmi záradékok alapján történik, így szavatolva a Felhasználók adatainak megfelelő szintű védelmét.

        A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzáférjen adataihoz, azokról másolatot, illetve azok helyesbítését, hordozhatóságát és törlést kérje, valamint jogosult adatai feldolgozásának korlátozására.

        A Felhasználónak személyes adatainak kezelésével kapcsolatban joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, joga van panaszt tenni a Személyes Adatok Védelmének Hivatala elnökénél, és joga van visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulást.

        A Felhasználó személyes adatait profilalkotásra használjuk fel, azaz a lakóhelye, kora és neme alapján olyan kiválasztott ajánlatokat fogunk neki bemutatni, amelyek érdekelhetik őt. A Felhasználónak bármikor jogában áll tiltakozni ez ellen, a szolgáltatásról való leiratkozás útján.

       12. Jogod van tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adataid kezelésre kerülnek-e, és ha igen, hogyan, valamint az adatkezelés céljáról és terjedelméről.
       13. A Felhasználó az egyes Hírlevelek láblécében található „Hírlevél” gombra kattintva, valamint az e-mail cím megadásával és a „Leiratkozás” opció kiválasztásával bármikor, bármilyen okból és költségmentesen megváltoztathatja azt az e-mail címet, amelyre a hírlevelet küldjük, vagy lemondhat a hírlevél-szolgáltatásról.
       14. A Hírlevél szolgáltatás keretében tilos bármilyen illegális tartalmat küldeni.
       15. A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos reklamációt a customercare@kazar.com címre küldött elektronikus levél útján lehet benyújtani.
       16. Javasoljuk, hogy minden reklamáció tartalmazza különösen a következőket: a reklamáció tárgyát képező ügy leírását, a Hírlevél szolgáltatásra való regisztráció során megadott e-mail címet, valamint azt az e-mail vagy postai címet, amelyre a reklamációra adott választ küldeni kell, ha a reklamációra adott választ a Hírlevél szolgáltatásra való regisztráció során megadott e-mail címtől eltérő e-mail címre kívánod kapni, valamint a reklamációs eljárásról való tájékoztatás általad preferált módját. Reklamációdat megvizsgáljuk, és haladéktalanul, a Kazarhoz való beérkezésétől számított 14 napon belül válaszolunk rá. A reklamáció elbírálásának módjáról a reklamáció benyújtásakor általad kért módon fogunk tájékoztatni. A fenti útmutatás csak példaként szolgál, amelyet nem kötelező követni, használatának elmulasztása nem lesz befolyással a reklamációra. Amennyiben a benyújtott reklamációban hiányosságokat fedezünk fel, a Kazar értesíteni fog a reklamáció benyújtásakor megadott címen, és fel fog kérni a reklamáció kiegészítésére.
       17. A Kazar fenntartja magának a jogot e Szabályzat módosítására. A szabályzat módosulásáról a https://hu.kazar.com/ oldalon fogunk tájékoztatást adni, megjelölve a változások listáját, ami a https://hu.kazar.com
       18. A Szabályzat módosulásai a módosulásokról szóló tájékoztatásban meghatározott időpontban, de legalább a közzétételük napjától számított 14 naptári napon belül lépnek hatályba. A módosított Szabályzat abban az esetben lesz Rád nézve kötelező érvényű, ha a módosulásról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül nem mondasz le a hírlevél szolgáltatásról.
       19. Jelen szabályzat díjmentesen hozzáférhető a https://hu.kazar.com/ oldalon, olyan formában, amely lehetővé teszi multimédiás eszköz használatával történő letöltését, megnyitását és rögzítését. A megkötött hírlevél szolgáltatási szerződés tartalma a szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott e-mail címre történő elküldése pillanatában elmentésre, biztosításra és a feliratkozók számára elérhetővé tételre kerül.
       20. Javasoljuk megismerkedni adatvédelmi és cookie- (süti-) fájl politikánkkal, amely a https://hu.kazar.com/adatvedelmi-politika internetes oldalon érhető el.